این مرکز در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را با کارخانه های معتبر در این زمینه از سر گرفته و اقدام به پخش شیشه در تهران و شهرستان نموده است و آماده همکاری با دوستان و مشتریان در سراسر ایران می باشد. کسانی که به هر نحوی آمادگی همکاری با این مرکز تماس حاصل نمایند. - در ضمن این مرکز آماده عقد قرارداد با کلیه ارگانها و شرکتها و یا حتی شرکتهای راه سازی می باشد...